Kachliarstvo Šulík


Kachlová pec je unikátne vykurovacie teleso neustále vylepšované približne  800 rokov, asi tridsiatimi generáciami kachliarov tak, že v účinnosti, najnižšej spotrebe paliva, bezpečnosti prevádzky, ochrany životného prostredia nemá ani v súčasnosti konkurenciu medzi vykurovacími zariadeniami na spalovanie dreva.

Hlavnými rozpoznávacími a nezamenitelnými stavebnými prvkami kachlových pecí sú :

1.     Vonkajší plášť, ktorý do okolia pece zabezpečuje šírenie tepla vyžarovaním – sálaním

2.     Vnútorná konštrukcia :

a.     Ohnisko, ktoré je remeselne vyhotovené kachliarom zo žiaruvzdorných keramických materiálov, na ktoré sa plynule napájajú ťahy budované z keramických materiálov. Ohnisko nesmie byť napríklad krbová (pecová) vložka, týmto by stratila kachľová pec všetky dobré vlastnosti.

b.     Ťahy tiež remeselne vybudované kachliarom na odvod spalín do komína tak, aby sa pritom horením paliva vytvorené teplo maximálne využilo. Sú budované tak, že s plášťom tvoria kompaktný, pevný, nedelitelný celok  (bez vzduchovej medzery), cez ktoré sa šíri teplota, ktorú plášť vyžaruje-sála do okolia.

Tak, ako je jednoduchá definícia kachlových pecí, tak aj stavebné materiály na ich výstavbu sú prírodné materiály stáročiami preverené, osvedčené, bezpečné a preto ich netreba zavrhnúť a  nútiť kachliarov nahradiť ich mnohonásobne drahšími  sériovo vyrábanými dielmi. Kachlové pece produkujú najlacnejšie teplo tým, že na dosiahnutie rovnakého množstva tepelnej energie v porovnaní s inými vykurovacími zariadeniami spotrebuje najmenej dreva. Z toho vyplýva, že je najekologickejším vykurovacím zariadením a najviac šetrí lesy a životné prostredie. Pokial iní výrobcovia tvrdia iné, je to spochybniteľná reklama.

Z definície kachlovej pece vyplýva, že kachlovými pecami sa nemôžu nazývať vykurovacie zariadenia, ktoré teplo vytvorené horením dreva šíria v prostredí prúdením zohriateho vzduchu, ako ani zariadenia, ktorých ťahy sa skladajú z priemyselne vyrobených dielov,  ktorých  ťahy montujú tak, že od plášťa pece ich delí vzduchová medzera.

Túto definíciu, prípadne ešte doplnenú budeme presadzovať na všetkých fórach, aj medzinárodných, aby sa názov kachlová pec mohla používať len a len na vykurovacie zariadenia, ktoré spĺňajú do bodky definíciu kachlovej pece. Ináč by sme sa spreneverili tvorivosti a obdivuhodným  výsledkom všetkých generácií kachliarov, ktorí vytvorili toto unikátne vykurovacie zariadenie, ktoré ani v dnešnej modernej dobe nie je prekonané.